ETAŽIRANJE - IZRADA ELABORATA ETAŽIRANJA

Zoning grupa GIU nudi vam kompletnu usluga izrade elaborata etažiranja vaše zgrade, stana, kuće, poslovnog prostora, garaže.

tel: 01 6529 652

e-mail: zoning@zoning.hr

ŠTO JE ETAŽIRANJE?

Etažiranje je uspostavljanje odnosa (udjela) vlasništva izraženog u postocima nad posebnim djelovima zgrade stan, poslovni prostor, garaža; čiji sporedni dio može biti drvarnica, balkon, tavansko spremište, terasa, vrt i sl) i idelanim djelovima zgrade (zemljište, zidovi, zajedničke prostorije, temelji, stubište, hodnici, podrum, tavanski prostor, krovište) koji pripadaju svakom suvlasniku.

ŠTO AKO SE NEKRETNINA NE ETAŽIRA?

Bez etažiranja, vlasnik ne može svoju nekretninu uknjižiti kao vlasništvo u zemljišnim knjigama suda – gruntovnici Knjiga položenih ugovora) Na tržištu prometa nekretninama, neetažirani stanovi imaju manju vrijednost i ne može ih se „staviti u promet“ - npr upisati im se hipoteka ili ih se prodati jer se ne zna pouzdano vlasništvo, odnosno koji dijelovi zgrade su još pripadajući stanu i slično. Tek se etažiranjem dolazi do potpune sigurnosti i potpuno reguliranog pravnog statusa.

ŠTO JE PRIKAZANO U ELABORATU ETAŽIRANJA?

Prikazuje se korisna površina prostora (ukupna podna površina stana ili druge samostalne prostorije umanjena za širinu zidova koji je prekidaju. Računa se prema stvarnom stanju).

ŠTO SE POSTIŽE ETAŽIRANJEM?

Elaboratom etažiranja se utvrđuje pravni status nekretnine (zemljišta i zgrade) - tko su njeni suvlasnici i u kojim idealnim dijelovima i na koji dio vlasništva se to odnosi. Vlasništvo posebnog dijela nekretnine ne može postojati na dijelovima koji služe kao zajednički.

KAKO SE ODREĐUJE VLASNIŠTVO NAD NEKRETNINOM?

Vlasništvo određuje Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN 153/09) (link na zakon) Prema Zakonu o prostornom uređenju i gradnji, sastavni dio Glavnog projekta je i Plan posebnih dijelova zgrade, tj. Elaborat etažiranja. Tako sve nove zgrade kao sastavni dio dokumentacije imaju Elaborat etažiranja. Starije ga zgrade međutim nemaju.

ŠTO SE SVE MOŽE ETAŽIRATI?

Etažirati se mogu obiteljske kuće s dva i više stana do višestambenih stambeno-poslovnih zgrada sa stotinama stanova. Određivanje površine spremišnih prostora na tavanima, podrumima ili dvorištima nije predmet Elaborata etažiranja, već zajedničkog dogovora svih suvlasnika zgrade. Vlasništvo određenog posebnog dijela nekretnine može biti uspostavljeno samo na suvlasničkom dijelu nekretnine koji je barem toliko velik da odgovara odnosu korisne vrijednosti tog samostalnog dijela prema korisnoj vrijednosti svih stanova i ostalih prostorija cijele nekretnine (odgovarajući suvlasnički dio), osim ako se suvlasnici ne dogovore drugačije.

ZAŠTO SE IZRAĐUJE ELABORAT ETAŽIRANJA

Elaborat etažiranja izrađuje se kako bi se jasno izraženo vlasništvo (sporazum o uspostavi vlasništva) upisalo u zemljišnu knjigu – gruntovnicu. Osim toga, definiranjem stvarnog omjera udjela suvlasnika u vlasništvu zgrade, jednostavnije je uspostaviti ispravan odnos u sufinanciranju održavanja zgrade, plaćanja pričuve i donošenja odluka vezanih za korištenje zgrade.

ŠTO JE OBUHVAĆENO ELABORATOM ETAŽIRANJA?

Etažiranje uvijek obuhvaća izmjeru cijele zgrade i zemljišta. Svaki suvlasnik dokazuje vlasništvo. Grafički i tekstualno prikazuje se točno što pripada kojem suvlasniku te u kojem omjeru u odnosu na druge suvlasnike. Rezultat je pismena Suglasnost svih stanara da se slažu s Elaboratom, nakon čega se isti predaje na Općinski građanski sud – Zemljišnoknjižni odjel.

DOKUMENTACIJA POTREBNA ZA POKRETANJE ETAŽIRANJA

Za pokretanje postupka etažiranja, potrebno je pribaviti slijedeću dokumentaciju: